KONKURSO SĄLYGOS

UAB Walk15 (toliau – UAB Walk15), įgyvendinant sporto projektą Nr. SRF-SRO-2020-1-0007 „Ėjimo varžybos“ (toliau – Projektas),  numato konkurso būdu įsigyti medinius medalius (iš viso 24 000 vnt.), kurie turi būti graviruoti iš abiejų pusių bei su violetiniu raišteliu, skirtu pakabinimui ant kaklo. Projektas yra vykdomas pagal sutartį su Švietimo mainų paramos fondu. Projektas yra finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-16 (2021.03.06 redakcija). Šiam pirkimui nėra taikomos LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos.

Reikalavimai tiekėjams, perkamų medalių projektas ir techniniai reikalavimai yra nurodyti konkurso sąlygose ir jų prieduose. Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Perkamos prekių pristatymo terminiai nurodyti konkurso sąlygose. Pirkimas neskaidomas į dalis. Projekto vykdytojas pasilieka teisę atsisakyti sutarties ar atskirų jos dalių, jeigu Lietuvoje projekto vykdymo metu bus galiojantys Vyriausybės nustatyti karantino apribojimai renginiams. Jei turite papildomų klausimų ar pageidaujate gauti konkurso sąlygas, maloniai prašome kreiptis el paštu: agne@walk15.lt. Informacija taip pat teikiama tel. +37067871051, teikia Agnė Talalaitė.

Sutartį planuojama pasirašyti ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 9 d. Pasiūlymus prašome siųsti elektroniniu paštu Walk15 atstovui Agnei Talalaite adresu agne@walk15.lt iki 2021 m. balandžio 6 d. 10 val. Laiško temoje prašome nurodyti „Paraiška konkursui dėl medalių gamybos“.

KONKURSO SĄLYGOS

UAB Walk15 (toliau – UAB Walk15) atlieka paslaugų pirkimą ir numato konkurso būdu įsigyti starto vartų, zonų arkų, baltų palapinių, apdovanojimų pakylos, fotosienų, rėmelių tentams ir kt. įrangos bei baldų nuomos paslaugas trejoms planuojamoms ėjimo varžyboms skirtinguose Lietuvos miestuose, įgyvendinant sporto projektą Nr. SRF-SRO-2020-1-0007 „Ėjimo varžybos“ (toliau – Projektas).  Projektas yra vykdomas pagal sutartį su Švietimo mainų paramos fondu. Projektas yra finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-16 (2021.03.06 redakcija). Šiam pirkimui nėra taikomos LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos.

Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti konkurse, turi atitikti reikalavimus, numatytus konkurso sąlygose. Perkamų paslaugų konkretūs kiekiai, techniniai reikalavimai, atlikimo terminiai ir vietos yra nurodyti konkurso sąlygose. Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Pirkimas neskaidomas į dalis.

Projekto vykdytojas pasilieka teisę atsisakyti sutarties ar atskirų jos dalių, jeigu Lietuvoje projekto vykdymo metu bus galiojantys Vyriausybės nustatyti karantino apribojimai renginiams. Jei turite papildomų klausimų ar pageidaujate gauti konkurso sąlygas, maloniai prašome kreiptis el paštu: agne@walk15.lt. Informacija taip pat teikiama tel. +37067871051, teikia Agnė Talalaitė.

Sutartį planuojama pasirašyti ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 9 d. Pasiūlymus prašome siųsti elektroniniu paštu Walk15 atstovui Agnei Talalaite adresu agne@walk15.lt iki 2021 m. balandžio 6 d. 10 val. Laiško temoje prašome nurodyti „Paraiška konkursui dėl baldų ir įrangos nuomos“.